سرنوشت سفارت افغانستان در دهلی نو-گفت‌وگو با طاهر قادری، سفیر افغانستان در پولند

سرنوشت سفارت افغانستان در دهلی نو گفت‌وگو با طاهر قادری، سفیر افغانستان در پولند

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۸