تحریم دو مقام طالبان توسط امریکا - لیمه افشید، گزارش می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۸