سرنگون شدن موشک‌های که به هدف اسرائیل پرتاب شده بودند اشکان صفایی گزارش می‌دهد

سرنگون شدن موشک‌های که به هدف اسرائیل پرتاب شده بودند اشکان صفایی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اورشلیم گزارش می‌دهد:

جمعه ۱۴۰۲/۰۷/۲۸