استقبال از مهاجران اخراج شده در تورخم - حمید فهیم، گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۰