حملات هوایی اسرائيل بر نوار غزه همچنان ادامه دارد-جزئیات بیشتر از براء الشانطی

حملات هوایی اسرائيل بر نوار غزه همچنان ادامه دارد جزئیات بیشتر از براء الشانطی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال در غزه

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۰۴