ادعای طالبان در مورد اشتغال‌زایی - گفت‌وگو با معروف قادری، رئیس پیشین اتحادیه ملی کارگران

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۲۹