کنفرانس بررسی سقوط - ادریس جویا، خبرنگارافغانستان اینترنشنال، جزئیات می‌دهد:

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۳۰