نهاد زنان سازمان ملل می‌گوید زنان افغان می‌خواهند که طالبان به رسمیت شناخته نشوند

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۰