تاکید مسکو و تاشکند به ثبات در افغانستان-علی کا‍ظمی از مسکو گزارش می‌دهد

تاکید مسکو و تاشکند به ثبات در افغانستان-علی کا‍ظمی از مسکو گزارش می‌دهد

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۸