برق خورشیدی در پاکستان

برق خورشیدی در پاکستان خرید صفحات خورشیدی در این کشور رونق بیشتری پیدا کرده است. همایون خیری، گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۳