ادامه رویارویی امریکا، روسیه و چین - مرضیه حسینی، از واشنگتن گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۰۶