دختران جواهر فروش افغانستان - بیژن یقین، خبرنگار افغانستان اینترنشنال، گزارش می‌دهد:

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۰۲