وضعیت اسفبار غیرنظامیان در درگیری اسراییل و حماس - طناز خامه، از اسراییل گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۰۳