موزیم بشکه‌های زرد طالبان در وردک-گزارشی از روح‌الامین نیازی، افغانستان اینترنشنال

موزیم بشکه‌های زرد طالبان در وردک گزارشی از روح‌الامین نیازی، افغانستان اینترنشنال

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۴