دعوت به سرپیچی از دستورات طالبان گفت‌وگو با اکرم گیزابی، رئیس شورای جهانی هزاره‌ها

دعوت به سرپیچی از دستورات طالبان گفت‌وگو با اکرم گیزابی، رئیس شورای جهانی هزاره‌ها

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۰۴