تداوم بازداشت زنان توسط طالبان گفت‌وگو با موسی محمودی و وحیده امیری

تداوم بازداشت زنان توسط طالبان گفت‌وگو با موسی محمودی، رئیس اجرایی پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر و وحیده امیری، فعال حقوق زن

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۰