تلفات کودکان و زنان در حملات اخیر اسراییل به نوار غزه - براء الشانطی، از غزه گزارش می‌دهد:

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۳