نارضایتی مسلمانان امریکا از بایدن - پویا هاشمی، از واشنگتن گزارش می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۷