پنجمین روز بسته ماندن گذرگاه تورخم-گفت‌وگو با شیرباز کمین‌زاده، رئیس اتاق معادن

پنجمین روز بسته ماندن گذرگاه تورخم گفت‌وگو با شیرباز کمین‌زاده، رئیس اتاق معادن و صنایع افغانستان

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۹