شرط طالبان برای اشتراک در نشست دوحه؛ سازمان ملل تن خواهد داد؟ - گفت‌وگو با شاه‌گل رضای

دوشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۳۱