نگرانی امریکا از برخورد طالبان با زنان هزاره و تاجیک - صدف امیری، از واشنگتن گزارش می‌دهد:

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۳