مذاکرات درباره صدور غلات اوکراین-محسن ایزدی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال گزارش می‌دهد:

مذاکرات درباره صدور غلات اوکراین محسن ایزدی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۵