خبرهای ۶ عصر، دوشنبه ۲۸ سنبله ۱۴۰۱ استدیوی لندن، افغانستان اینترنشنال