توان نظامی طالبان و‌ جمهوری اسلامی- نصیر بهزاد گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۳/۱۰