روایتی از شاعری که نظم‌های عاشقانه‌اش در مهاجرت به درد و حسرت دوری تبدیل شده‌است.

شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۸