سالروز تحویل‌دهی فرماندهی از آیساف به افغان‌ها- گزارشی از ادریس جویا، افغانستان اینترنشنال

پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۷