استقبال جهان از سال ۲۰۲۴ - لیمه افشید، خبرنگار افغانستان اینترنشنال، گزارش می‌دهد:

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۱