تازه‌ترین جزئيات از درگیر‌ی‌های زمینی اسرائيل و حماس اردوان روزبه گزارش می‌دهد

تازه‌ترین جزئيات از درگیر‌ی‌های زمینی اسرائيل و حماس اردوان روزبه، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسرائیل گزارش می‌دهد:

جمعه ۱۴۰۲/۰۸/۰۵