نشست شورای امنیت در مورد وضعیت بشری در غزه - مریم رحمتی، از نیویارک گزارش می‌دهد:

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۰۸