بررسی وضعیت افغانستان در پاریس - صوفیا سخی، از محل برگزاری برنامه در پاریس جزییات می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۵