مهمترین رهبران حماس تحت تعقیب اسراییل - مجتبی پورمحسن، گزارش می‌دهد:

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۵