آتش سوزی در ایالت واشنگتن - صمصامه سیرت، گزارش می‌دهد:

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۲۹