وضعیت بد صحی کودکان در افغانستان - میرویس اوریا، گزارش می‌دهد:

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۰۴