دلیل نگرانی مقامات طالبان از تجمع‌های سیاسی مخالفان شان چیست؟ گفت‌وگو با سمیع یوسفزی

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۲