حضور طالبان پاکستانی در افغانستان- جزئیات بیشتر از راضیه موسوی، افغانستان اینترنشنال

شنبه ۱۴۰۲/۰۴/۳۱