نشست سران کشورهای اسلامی و عربی گفت‌وگو با مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه

نشست سران کشورهای اسلامی و عربی گفت‌وگو با مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه

شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۰