گفت‌وگو با بن سبطی، پژوهشگر مسائل اسراییل و ایران در مورد جنگ اسراییل و حماس

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۴