راهپیمایی همبستگی افغان‌ها با پولیس آلمان در فرانکفورت

راهپیمایی همبستگی افغان‌ها با پولیس آلمان در فرانکفورت جزییات بیشتر از ادریس جویا، خبرنگار افغانستان اینترنشنال

شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۱۹