حملات داعش در افغانستان تحت حاکمیت طالبان - گزارشی از سیر کاکر، افغانستان اینترنشنال

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۵