گفت‌وگوی احمد مسعود با نشریه اسرائیلی گفت‌وگو با فیاض‌الدین غیاثی و ولی فروزان

گفت‌وگوی احمد مسعود با نشریه اسرائیلی گفت‌وگو با فیاض‌الدین غیاثی، فعال سیاسی و ولی فروزان، کارشناس روابط بین‌الملل

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۲