چشم‌دید راشید هروی، باشنده هرات از زمین‌لرزه امروز صبح

چشم‌دید راشید هروی، باشنده هرات از زمین‌لرزه امروز صبح

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۹