لغو تحریم سفر حامد کرزی- جزئیات این خبر از تاج‌الدین سروش، خبرنگار افغانستان اینترنشنال

دوشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۳۱