کشته شدن الظواهری گفت‌وگو با راوی کندادی، دیپلومات پیشین آمریک

کشته شدن الظواهری گفت‌وگو با راوی کندادی، دیپلومات پیشین آمریک

جمعه ۱۴۰۱/۰۵/۱۴