شبکه‌های ارتباطی پس از بیش از ۲۴ ساعت وقفه دوباره در غزه فعال شد

شبکه‌های ارتباطی پس از بیش از ۲۴ ساعت وقفه دوباره در غزه فعال شد براء الشانطی، از غزه، گزارش می‌دهد:

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۰۷