زنان و دختران افغانستان در ۲۰۲۳ - صمصامه سیرت، خبرنگار افغانستان اینترنشنال گزارش می‌دهد:

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۰۴