اهدا جایزه شجاعت بنیاد آزادی «اکسل اشپرینگر» آلمان به دختران افغانستان

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۸