بزرگترین هواپیمای هایبرید در آسمان بریتانیا - گزارشی از نصیر بهزاد، افغانستان اینترنشنال

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۲