اظهارات وزیر طالبان درباره مرز پاکستان-گفت‌وگو با قندیل عباس، استاد دانشگاه

اظهارات وزیر طالبان درباره مرز پاکستان گفت‌وگو با قندیل عباس، استاد دانشگاه

شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۷