ناکامی دیپلماتیک بلینکن برای برقراری آتش‌بس در غزه-مرضیه حسینی گزارش می‌دهد

ناکامی دیپلماتیک بلینکن برای برقراری آتش‌بس در غزهمرضیه حسینی گزارش می‌دهد:

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۹