گفته‌های نیلا ابراهیمی، فعال آموزش، در اجلاس ژنیو برای حقوق‌بشر و موکراسی:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۲/۲۷